Gaedike, R. 2017: Correction to New or poorly known Epermeniidae of the Afrotropis (Lepidoptera, Epermenioidea) – Contributions to Entomology 67(2): 353-354 – doi: 10.21248/contrib.entomol.67.2.353-354.