Zerche, L. (2007). Tectusa montana aus den Alpen und die Tectusa-Arten der Karpaten - Tectusa-Studien 1 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Oxypodini). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 57(2), 285-320. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.57.2.285-320