Jaschhof, M., & Jaschhof, C. (2008). The Ohakunea group in Tasmania, with description of Colonomyia tasmanica sp. n. (Diptera: Sciaroidea). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 58(2), 441-453. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.58.2.441-453