Pace, R. (2010). Biodiversita delle Aleocharinae della Cina: Hypocyphtini, Leucocraspedini e Pronomaeini (Coleoptera, Staphylinidae). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 60(1), 81-103. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.60.1.81-103