PaceR. (2011). Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Genere Atheta Thomson (Coleoptera, Staphylinidae). Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 61(2), 285-355. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.61.2.285-355