Gaedike, R. (2013). New or poorly known Epermeniidae of the Afrotropis (Lepidoptera, Epermenioidea). Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 63(1), 149–168. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.63.1.149-168