Kuhlmann, M., & Proshchalykin, M. (2013). The bees of the genus Colletes LATREILLE 1802 of Mongolia (Hymenoptera, Apoidea: Colletidae). Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 63(2), 255-269. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.63.2.255-269