Schülke, M. (2017). Oxyporus-Studien-II. Oxyporus (Oxyporus) procerus Kraatz und O. (Oxyporus) ruzickai spec. nov. aus China (Coleoptera, Staphylinidae, Oxyporinae) | Oxyporus procerus Kraatz und O. ruzickai spec. nov. Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology, 67(2), 355–361. https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.67.2.355-361