Jaschhof, M., & Jaschhof, C. 2008: The Ohakunea group in Tasmania, with description of Colonomyia tasmanica sp. n. (Diptera: Sciaroidea). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 58(2): 441-453 - doi: 10.21248/contrib.entomol.58.2.441-453