PaceR. 2011: Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Genere Atheta Thomson (Coleoptera, Staphylinidae). - Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 61(2): 285-355 - doi: 10.21248/contrib.entomol.61.2.285-355