Kuhlmann, M., & Proshchalykin, M. Y. 2013: The bees of the genus Colletes LATREILLE 1802 of Mongolia (Hymenoptera, Apoidea: Colletidae). - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 63(2): 255-269 - doi: 10.21248/contrib.entomol.63.2.255-269