Schülke, M. 2017: Oxyporus-Studien-II. Oxyporus (Oxyporus) procerus Kraatz und O. (Oxyporus) ruzickai spec. nov. aus China (Coleoptera, Staphylinidae, Oxyporinae) | Oxyporus procerus Kraatz und O. ruzickai spec. nov. - Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 67(2): 355–361 - doi: 10.21248/contrib.entomol.67.2.355-361