AssingV., & MeybohmH. 2021: The Cephennium fauna of Turkey and the Middle East (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) - Beitr├Ąge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 71(1): 001-028 - doi: 10.21248/contrib.entomol.71.1.001-028