Alonso-Zarazaga, M. A. (1990) „Three new taxa of Oriental Nanophyini (Coleoptera, Apionidae).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 40(1), S. 19-29. doi: 10.21248/contrib.entomol.40.1.19-29.