Jaschhof, M. (2004) „The Heterotricha group in New Zealand (Diptera: Sciaroidea).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 54(1), S. 3-30. doi: 10.21248/contrib.entomol.54.1.3-30.