Zerche, L. (2007) „Tectusa montana aus den Alpen und die Tectusa-Arten der Karpaten - Tectusa-Studien 1 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Oxypodini).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 57(2), S. 285-320. doi: 10.21248/contrib.entomol.57.2.285-320.