Jaschhof, M. und Jaschhof, C. (2008) „The Ohakunea group in Tasmania, with description of Colonomyia tasmanica sp. n. (Diptera: Sciaroidea).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 58(2), S. 441-453. doi: 10.21248/contrib.entomol.58.2.441-453.