PaceR. (2011) „Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Genere Atheta Thomson (Coleoptera, Staphylinidae).“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 61(2), S. 285-355. doi: 10.21248/contrib.entomol.61.2.285-355.