Gaedike, R. (2013) „New or poorly known Epermeniidae of the Afrotropis (Lepidoptera, Epermenioidea)“., Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 63(1), S. 149-168. doi: 10.21248/contrib.entomol.63.1.149-168.