Schülke, M. (2017) „Oxyporus-Studien-II. Oxyporus (Oxyporus) procerus Kraatz und O. (Oxyporus) ruzickai spec. nov. aus China (Coleoptera, Staphylinidae, Oxyporinae) | Oxyporus procerus Kraatz und O. ruzickai spec. nov.“, Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology, 67(2), S. 355-361. doi: 10.21248/contrib.entomol.67.2.355-361.